Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

ท่านสามารถเปิดรับการแจ้งเตือนข้อความได้สำหรับการได้รับบุ๊กกิ้งใหม่ เพื่อจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวของบุ๊กกิ้งที่เข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเข้าเช็คระบบ โดยเมื่อเมื่อบัญชีของท่านเปิดความต้องการฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์หรือจัดส่ง SMS ท่านจะสามาารถเลือกใช่หรือไม่ให้กับประเภทการแจ้งเตือนที่ท่านต้องการรับการแจ้งเตือน