Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Website Integration

เทรนต์การจองบริการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางออนไลน์ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มปัจจุบันบ่งชี้ว่านักเดินทางกำลังเปลี่ยนจากวิธีการจองออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ และนี่คือแนวทางใหม่ในการขายและให้บริการรูปแบบธุรกิจตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ เราสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวจำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีชี้แล้วคลิกอย่างง่าย

การขยายฐานลูกค้าของคุณในตลาด OTA ที่มีการแข่งขันต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ดีและการมองเห็นออนไลน์ที่แข็งแกร่งในการค้นหาทั่วไปและการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย ในเวทีนี้ การนำเสนอดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ผู้ใช้มีความสำคัญพอๆ กับการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลบริการท่องเที่ยวที่ดี

Website Integration (TourSys Back-office)

เชื่อมการซื้อขายหน้าเว็บให้ง่าย สะดวก และใช้เวลาน้อยลูกค้าจองทัวร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • เปิดช่องทางการจองทัวร์ได้แบบ Real Time
  • มีระบบแจ้งเตือนการจองผ่าน SME / อีเมล์อัตโนมัติเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
  • ระบบจองทัวร์ออนไลน์รองรับการจองผ่านมือถือ
  • ข้อมูล Booking เข้าสู่ระบบกลางแบบอัตโนมัติ