Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Transfer Service ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครอบคลุมการทำงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานภายในของบริษัททัวร์เป็นสามส่วน


1. Multi vehicle transfer

2. Multi stage transfer

3. Flexible price and cost structure

ทัวร์ซิส ได้ทำการปรับปรุง Transfer Module (update 2022) เพื่อให้รองรับความต้องการของกลุ่ม travel agency / tour operator ที่เน้นการให้บริการด้าน Ground Handling เพื่อให้ครอบคลุมการทำงาน และรูปแบบให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น1. Multi vehicle transfer เราสามารถจัดสรรรถได้มากกว่าหนึ่งคัน ใน booking เราสามารถจัดสรร resources เช่น รถ คนขับ ไกด์ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความครอบคลุม เช่น บริการรถ รับส่งสนามบิน ไปยังโรงแรมย่านสุขุมวิท จากเดิมระบบจะให้กำหนดเพียงตัวเลือกเดียวว่าเป็นรถยนต์ หรือรถตู้ หรือรถบัส แต่สำหรับการปรับปรุงลูกค้าสามารถเลือกกำหนดได้มากกว่า 1 ประเภทรถ

พร้อมกับกระบวนการจองรถ ฝ่ายสำรองทัวร์สามารถเลือกยานหานะให้แขกได้หลายประเภท และหลายคันในการทำจองสำหรับ 1 Booking2. Multi stage transfer บริการรถรับส่งแบบ หลายจุดเชื่อมต่อการปรับปรุงจำนวนจุดเชื่อมบริการด้าน Transfer โดยระบบปัจจุบันจะรองรับจุดหมายระหว่าง A – > B แต่สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้ลูกค้า (บริษัทัวร์) สามารถให้บริการรถส่งแบบครอบคลุมหลายจุดได้โดยทำการจองเพียงครั้งเดียว ยกตัวอย่างเช่น

3. Flexible price and cost structure โครงสร้างราคาและต้นทุนที่ยืดหยุ่น


ในเคสนี้การปรับโมดูล Transfer เราจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าราคา ทั้งราคาขายและราคาต้นทุนเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของระบบที่มีความซับซ้อนขึ้น​ โดยส่วนนี้จะมีการปรับแก้ UI โดยที่จะมีการออกแบบให้อยู่หน้าเดียวกันเพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้ ซึ่งตามแผนเราจะแยกลักษณะของราคาเป็นสามรูปแบบ  • โครงสร้างราคาแบบ private (หรือแบบเหมาคัน)

  • โครงสร้างราคาบริการแบบ shared/join (หรือแบบแชร์รถ)

  • โครงสร้างราคาบริการแบบ cost plus (หรือการตั้งราคาจากต้นทุน )