+66 76 680 310

Course Full With Both Sidebar

Condimentum Cursus Lorem Parturient
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Website Integration
บูรณาการเว็บไซต์

Website Integration เทรนต์การจองบริการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางออนไลน์ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มปัจจุบันบ่งชี้ว่านักเดินทางกำลังเปลี่ยนจากวิธีการจองออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ และนี่คือแนวทางใหม่ในการขายและให้บริการรูปแบบธุรกิจตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ เราสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวจำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีชี้แล้วคลิกอย่างง่าย การขยายฐานลูกค้าของคุณในตลาด OTA ที่มีการแข่งขันต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ดีและการมองเห็นออนไลน์ที่แข็งแกร่งในการค้นหาทั่วไปและการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย ในเวทีนี้ การนำเสนอดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ผู้ใช้มีความสำคัญพอๆ กับการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลบริการท่องเที่ยวที่ดี Website Integration (TourSys Back-office) เชื่อมการซื้อขายหน้าเว็บให้ง่าย สะดวก และใช้เวลาน้อยลูกค้าจองทัวร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดช่องทางการจองทัวร์ได้แบบ Real Time มีระบบแจ้งเตือนการจองผ่าน SME / อีเมล์อัตโนมัติเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ระบบจองทัวร์ออนไลน์รองรับการจองผ่านมือถือ ข้อมูล Booking เข้าสู่ระบบกลางแบบอัตโนมัติ
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Set up WordPress Plugin
การติดตั้งปลั๊กอินทัวร์ซิส

TourSys Booking Engine Plugin is easy way for you to add Tour and Transfer bookings to your travel website. Leveraging the TourSys backend enables you to quickly add a booking engine to existing WordPress site. ปลั๊กอิน TourSys Booking Engine เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับคุณในการเพิ่ม และติดตั้งระบบการจองทัวร์ไปยังเว็บไซต์โดยระบบ TourSys Connect สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับ Back-end ของระบบหลักคือ TourSys ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มระบบจองไปยังไซต์ WordPress ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพัฒนาเว็บใหม่ทั้งหมด หลังจากตั้งตั้ง Plugin (Toursys Connect) ด้วยการตั้งค่าแบ็กเอนด์เพียงเล็กน้อย...
Learn More
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Set up your partner

TourSys คือ โซลูชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำหรับธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาและออกแบบให้ ครอบคลุมการทำงานภายในของบริษัทนำเที่ยว บันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า คู่ค้า และเป็นคลังเก็บ ข้อมูลทะเบียนสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานได้ สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้การประสานงานนั้นง่ายขึ้น สำหรับบริษัททัวร์ที่เปิดใช้บัญชีทัวร์ซิสในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกท่านสามารถ LOGIN ผ่านระบบทัวร์ซิ สคลาวด์เว่อร์ชั่น และเริ่มต้นการใช้งานโดยการกำหนดค่าเบื้องต้น ลงทะเบียนข้อมูลของกิจการ พร้อมทั้ง สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใชังาน
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Package แพ็คเกจ

การกำหนดตลาดเป้าหมายส่วนของตลาด (Market Segment) สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจ ช่วยให้ดำเนินการ Micromarketing และสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกุล่มที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
Instructorbluedzine
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Buy NowBook Now

Transfer บริการรถรับส่ง

Transfer Service ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครอบคลุมการทำงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานภายในของบริษัททัวร์เป็นสามส่วน
 1. Multi vehicle transfer 2. Multi stage transfer
 3. Flexible price and cost structure ทัวร์ซิส ได้ทำการปรับปรุง Transfer Module (update 2022) เพื่อให้รองรับความต้องการของกลุ่ม travel agency / tour operator ที่เน้นการให้บริการด้าน Ground Handling เพื่อให้ครอบคลุมการทำงาน และรูปแบบให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น

 1. Multi vehicle transfer 

 เราสามารถจัดสรรรถได้มากกว่าหนึ่งคัน ใน booking เราสามารถจัดสรร resources เช่น รถ คนขับ ไกด์ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความครอบคลุม 

 เช่น บริการรถ รับส่งสนามบิน...
Learn More
1 2 3 6