+66 76 680 310
Category

Set up your travel company

Market Segments
การกำหนดตลาดเป้าหมาย

Posted on07 Jun 2022
Comments0
การกำหนดตลาดเป้าหมายส่วนของตลาด (Market Segment) สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกิจ ช่วยให้ดำเนินการ Micromarketing และสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกุล่มที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น การกำหนดประเภทของ Market Segmentation เพื่อช่วยจัดการข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาทำการตลาดวัตถุประสงค์หลักของการแบ่งกลุ่มคือ การจัดการข้อมูลด้านราคา และช่วยให้ธุรกิจบริหารข้อมูล Agency ได้มีประสิทภาพมากขึ้น

Others
การกำหนดค่าอื่นๆ

Posted on07 Jun 2022
Comments0
การกำหนดค่ารูปแบบหมายเลขการจอง (Booking Number) ของลูกค้า ท่านสามารถตั้งค่าได้สองรูปแบบคือ Running No. โดยระบบจะทำการกำหนดหมายเลขให้แบบอัตโนมัติและไม่ซ้ำกัน หรือท่านสามารถเลือก Customer Numbering ซึ่งท่านจะสามารถกำหนดหมายเลขการจองสำหรับแต่ละบุ๊กกิ้งได้ตามความต้องการ การตั้งค่าเวลา (Time Zone) เลือกเขตเวลา UTC เป็นมาตรฐานเวลาหลักที่ใช้กำหนดนาฬิกาและเวลาแบบสากลทั่วโลกควรตรวจสอบการตั้งค่าเวลา ( Time Zone) ให้ถูกต้อง...
Read More

Payment Method
การตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

Posted on07 Jun 2022
Comments0
การตั้งค่าการชำระเงิน เป็นการตั้งค่าเพื่อให้บริษัททัวร์ของท่านมีช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อบริการออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในการดำเนินงาน TourSys ได้เพิ่มบริการให้ท่านสามารถตั้งค่า เปิด/ปิด การชำระด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บผ่านโดยการชำระผ่านบัตรเครดิต การโอนเงิน การแสกน QR Code หรือเลือกบริการอื่นๆ เช่น การชำระภายหลังจากการทำจองซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการซื้อขายบริการนำเที่ยวต่างๆ

Booking Notifications
การตั้งการแจ้งเตือนบุ๊กกิ้ง

Posted on07 Jun 2022
Comments0
ท่านสามารถเปิดรับการแจ้งเตือนข้อความได้สำหรับการได้รับบุ๊กกิ้งใหม่ เพื่อจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวของบุ๊กกิ้งที่เข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเข้าเช็คระบบ โดยเมื่อเมื่อบัญชีของท่านเปิดความต้องการฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์หรือจัดส่ง SMS ท่านจะสามาารถเลือกใช่หรือไม่ให้กับประเภทการแจ้งเตือนที่ท่านต้องการรับการแจ้งเตือน

Email
การสร้างการตอบกลับด้วยต้นแบบข้อความอีเมล์

Posted on07 Jun 2022
Comments0
ท่านสามารถตั้งต้นแบบข้อความการในอีเมล์ โดยต้นแบบข้อความช่วยให้ท่านสื่อสารข้อมูลสำคัญกับลูกค้าได้ โดยต้นแบบข้อความรองรับกระบวนการจองและกิจกรรมดังนี้ 1. สำหรับตอบกลับการจองของลูกค้าแบบ Booking Request 2. สำหรับการจัดส่งหรือออกใบเสร็จ 3. สำหรับจัดส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า B2C 4. สำหรับจัดส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า B2B 5. สำหรับจัดส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า B2C 6. สำหรับจัดส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า B2B โดยท่านสามารถทำให้ต้นแบบอีเมล์มีเอกลักษณ์โดยใส่บล็อกข้อมูลที่จะแสดงข้อมูลอัตโนมัติเช่น...
Read More

Documents
การตั้งค่าข้อมูลกิจการด้านเอกสาร

Posted on07 Jun 2022
Comments0
สำหรับการตั้งค่าการแสดงผลเอกสารต่างๆ ที่สามารถออกผ่านระบบทัวร์ซสิโดยผู้ใช้สามารถกำหนดให้แสดงข้อมูลรบริสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวที่ต้องการเปิดใช้หรือได้รับสิทธิในการเปิดใช้ผ่านระบบ โดยสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในการแสดงผลเป็นอันดับแรกได้และกำหนดประเทศหลักของบริการด้านท่องเที่ยวที่ต้องการแสดงผล

Products
การตั้งค่าสินค้าและบริการ

Posted on07 Jun 2022
Comments0
บริหารสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวที่ต้องการเปิดใช้หรือได้รับสิทธิในการเปิดใช้ผ่านระบบ โดยสามารถกำหนดให้ระบบแสดงข้อมูลเช่น Book No. หรือการแสดงชื่อคู่ค้า Operated By สามารถกำหนดค่าได้โดยเปิดหรือปิดการแสดงผลพร้อมทั้งสามารถเลือกค่าเริ่มต้นสำหรับภาษาในเอกสารที่ต้องการให้แสดง รวมถึงการกำหนดค่าสีสำหรับตัวอักษร ในเอกสารออกโดยแผนกบัญชี

Accounting
การตั้งค่าข้อมูลด้านบัญชี

Posted on07 Jun 2022
Comments0
จัดการข้อมูลกิจการและการตั้งค่าสำหรับงานด้านบัญชี Accounting โดยคุณจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าภาษีการตั้งค่าสกุลเงินหลักที่ใช้แสดงผลราคาต่างๆ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีรวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคารขององค์กร สำหรับสร้างเอกสารใบวางบิลใบเสร็จต่างๆ

Company Info
การตั้งค่าข้อมูลกิจการ

Posted on07 Jun 2022
Comments0
จัดการข้อมูลธุรกิจใน TourSys Solution โปรดอ่านข้อมูลนี้เพื่อให้ทราบวิธีตั้งค่า และการจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัททัวร์โดยคู่มือนี้ อธิบายเกี่ยวกับวิธีตั้งค่า Company รวมถึงอธิบายฟีเจอร์ต่างๆ ภายใน Setting อีกด้วย ดูวิธีการตั้งค่ากิจการ